Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

«Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ελέγ­χου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονά­δες ψυχικής υγείας»


Αριθμ.Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321 

          Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 453/16.04.2010) η από 30 Μαρτίου 2010 απόφαση της Υφυπουργού κυρίας Φ. Γεννηματά με στοιχεία Αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321 και τίτλο «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας».   
             Το πλήρες κείμενο της ως άνω απόφασης μπορείτε να διαβάσετε κατωτέρω στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΨΑ)» και αριθμ. 7.

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου