Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Περί των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και άλλων “παραμυθιών”

Πόσο διευκολύνεται ο ψυχικά ασθενής να ασκήσει τα προβλεπόμενα στο νόμο ένδικα μέσα σε υπόθεση δικαστικής συμπαράστασης ή/και ακούσιας νοσηλείας και, στην περίπτωσή μας, σε υπόθεση άρσης του καθεστώτος της δικαστικής του συμπαράστασης;
 
 
Τα δικαιώματα

Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 802 ΚΠολΔ αναφέρεται καταλεπτώς ότι, «Στις δίκες που αφορούν τη δικαστική συμπαράσταση ή την υποβολή προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, το πρόσωπο αυτό, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του, είναι πλήρως ικανό να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα, να επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις, να επιχειρεί και να δέχεται επιδόσεις κάθε είδους και να ασκεί ή να παραιτείται από ένδικα μέσα.».
 
Ωστόσο, για να εφαρμοστεί η ως άνω διάταξη του ΚΠολΔ και να προσδιοριστεί η αίτηση αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο θα πρέπει ο ψυχικά ασθενής να αποδείξει προηγουμένως πως έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα!

 
Η υπόθεση

Ψυχικά ασθενής καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα και εκτίει την ποινή που του επιβλήθηκε στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Επίσης, επειδή έχει τεθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, κίνησε τη διαδικασία άρσης της δικαστικής του συμπαράστασης.

Η εφετειακή απόφαση -όπως και η πρωτόδικη- αν και δέχθηκε πως πλέον ο ασθενής έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ωστόσο έκρινε πως δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως (!) από την ψυχική νόσο την οποία πάσχει, και για αυτό δεν ήρε τη δικαστική συμπαράσταση αλλά, αυτεπαγγέλτως, τον έθεσε σε καθεστώς πλήρους επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

Αποφάσισε, λοιπόν, να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως σε βάρος της προαναφερόμενης αποφάσεως και να την προσδιορίσει στον Άρειο Πάγο.


Τα “παραμύθια” των δικαιωμάτων

1. Ο Άρειος Πάγος στα έγγραφα που απαιτεί για τον προσδιορισμό της αιτήσεως αναιρέσεως (σε πολιτική υπόθεση) ζητάει και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εντολέα προς τον εντολοδόχο (πληρεξούσιο) δικηγόρο.

2. Το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού θέτει ως προϋπόθεση -για να επιτρέψει στον ψυχικά πάσχοντα να υπογράψει το εν λόγω πληρεξούσιο-, σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ψυχιάτρου του Ψυχιατρείου, η οποία θα αναφέρεται στην ικανότητα του ψυχικά ασθενούς στο να υπογράψει το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

3. Υπόγραψε; Τελειώσαμε; Όχι, βέβαια! Ο συμβολαιογράφος, ενώπιον του οποίου θα υπογράψει ο ψυχικά ασθενής το πληρεξούσιο, καλείται να αποφασίσει (και αυτός!) περί της ικανότητάς του ασθενούς.