Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

Πεπραγμένα Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών

                 Η απελθούσα Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του άρθρου 2, ν. 2716/1999 εξέδωσε έκθεση πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα 10/2008 - 9/2009. Η έκθεση περιλαμβάνει παρατηρήσεις για μια πλειάδα Μονάδων Ψυχικής Υγείας, τις οποίες η Επιτροπή επισκέφθηκε μεταξύ των οποίων και ιδιωτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες του νομού Θεσσαλονίκης. 
Η έκθεση αναφέρεται και στα περιστατικά κακοποιήσεων ενοίκων στο οικοτροφείο "ΑΡΓΩ" στην Κέρκυρα επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι, "τα δικαιώματα των ασθενών, και μάλιστα όταν αυτά αφορούν την σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή τους, είναι πάνω από συνδικαλιστικές και πολιτικές σκοπιμότητες".
Σημαντικά είναι, επίσης, τα αποσπάσματα που αναφέρονται σ' ένα πλαίσιο κριτηρίων για την πλήρωση των κενών θέσεων των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και σ' ένα πρότυπο ψυχιατρικής γνωμάτευσης γι' ακούσια νοσηλευόμενους ασθενείς.  
Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης πατήστε εδώ.

Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

«Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ελέγ­χου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονά­δες ψυχικής υγείας»


Αριθμ.Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321 

          Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 453/16.04.2010) η από 30 Μαρτίου 2010 απόφαση της Υφυπουργού κυρίας Φ. Γεννηματά με στοιχεία Αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321 και τίτλο «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας».   
             Το πλήρες κείμενο της ως άνω απόφασης μπορείτε να διαβάσετε κατωτέρω στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΨΑ)» και αριθμ. 7.