Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Η έκθεση της Fundamental Rights Agency (FRA), με τίτλο: "The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities" που δημοσιοποιήθηκε στη Λισσαβώνα, στις 8 Νοεμβρίου 2010,  κατά τη διάρκεια συνεδρίου με θέμα την "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση του στίγματος για την καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία" (βλ. και την από 4.11.2010 ανάρτηση),  στοχεύει να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατεί στην τήρηση των θεμελιωδών  δικαιωμάτων σε  ορισμένες από τις πλέον ευάλωτες ομάδες ατόμων με αναπηρία, κυρίως εκείνες των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και με νοητική αναπηρία.
Στην ειδική αυτή έκθεση, σχετικά με το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την νομική συνιστώσα της μελέτης. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι επιλέχθηκε επειδή είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο όλοι οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν σε ισότιμη βάση. Η έκθεση υπογραμμίζει τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα αυτό και αναλύει  το ισχύον νομικό πλαίσιο και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό τη συμβολή στη γνώση σχετικά και τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται σήμερα στα κράτη μέλη της ΕΕ.
_________
Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

"Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση του στίγματος για καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία",

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Πορτογαλίας διοργανώνουν με την υποστήριξη της βελγικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέδριο στη Λισσαβώνα, στις 8 και 9 Νοεμβρίου  2010, με θέμα: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση του στίγματος για καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία" ("Promoting Social Inclusion and Combating Stigma for better Mental Health and Well-being").
Ενδιαφέρον αναμένεται να έχει, εκτός των άλλων, η  παρουσίαση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με τίτλο:  "The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities".
Η έκθεση, που θα είναι επίσημα διαθέσιμη από το μεσημέρι  της 8ης  Νοεμβρίου 2010,  πραγματεύεται θέματα σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων (άρθρο 21), την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 26), του δικαιώματος του εκλέγειν και  εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 39), καθώς και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές (άρθρο 40), τα οποία  αναφέρονται  στα κεφάλαια III'  και V' του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, υπό τους τίτλους  «Ισότητα» και «Δικαιώματα των  πολιτών» αντίστοιχα.   

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.