Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

"Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση του στίγματος για καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία",

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Πορτογαλίας διοργανώνουν με την υποστήριξη της βελγικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέδριο στη Λισσαβώνα, στις 8 και 9 Νοεμβρίου  2010, με θέμα: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση του στίγματος για καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία" ("Promoting Social Inclusion and Combating Stigma for better Mental Health and Well-being").
Ενδιαφέρον αναμένεται να έχει, εκτός των άλλων, η  παρουσίαση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με τίτλο:  "The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities".
Η έκθεση, που θα είναι επίσημα διαθέσιμη από το μεσημέρι  της 8ης  Νοεμβρίου 2010,  πραγματεύεται θέματα σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων (άρθρο 21), την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 26), του δικαιώματος του εκλέγειν και  εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 39), καθώς και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές (άρθρο 40), τα οποία  αναφέρονται  στα κεφάλαια III'  και V' του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, υπό τους τίτλους  «Ισότητα» και «Δικαιώματα των  πολιτών» αντίστοιχα.   

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου