Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Η έκθεση της Fundamental Rights Agency (FRA), με τίτλο: "The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities" που δημοσιοποιήθηκε στη Λισσαβώνα, στις 8 Νοεμβρίου 2010,  κατά τη διάρκεια συνεδρίου με θέμα την "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση του στίγματος για την καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία" (βλ. και την από 4.11.2010 ανάρτηση),  στοχεύει να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατεί στην τήρηση των θεμελιωδών  δικαιωμάτων σε  ορισμένες από τις πλέον ευάλωτες ομάδες ατόμων με αναπηρία, κυρίως εκείνες των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και με νοητική αναπηρία.
Στην ειδική αυτή έκθεση, σχετικά με το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την νομική συνιστώσα της μελέτης. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι επιλέχθηκε επειδή είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο όλοι οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν σε ισότιμη βάση. Η έκθεση υπογραμμίζει τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα αυτό και αναλύει  το ισχύον νομικό πλαίσιο και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό τη συμβολή στη γνώση σχετικά και τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται σήμερα στα κράτη μέλη της ΕΕ.
_________
Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου