Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Η θέση των ληπτών, οι παρατηρήσεις της CPT και το σχΝ για την Ακούσια ΝοσηλείαΜε τον τίτλο «Η θέση των ληπτών, οι παρατηρήσεις της CPT και το σχΝ για την Ακούσια Νοσηλεία» παρουσιάστηκαν, με τη μορφή PowerPoint (βλ. κατωτ.), στο «στρογγυλό τραπέζι» με θέμα «Η νέα πρόταση για την ακούσια νοσηλεία» του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Κω στις 17-20 Μαΐου 2018, βασικά σημεία του σχεδίου Νόμου (σχΝ) σε σχέση με τα αιτήματα που έθεσαν οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην "Ομάδα Εργασίας για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία".

Ειδικότερα, η παρουσίαση κινήθηκε σε τρεις άξονες:

α) ο πρώτος, κεντρικός άξονας, αφορά τα ζητήματα που έθεσαν οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ομάδα Εργασίας, κατά τη συνάντησή τους στις 10-01-2018, και τις προτάσεις τους για το σχΝ,

β) ο δεύτερος, αφορά τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας CPT (EΠΒ), όπως αυτές καταγράφονται στις από Μαΐου 2018 προκαταρκτικές παρατηρήσεις της CPT, από την επίσκεψή της (10-19/4/2018) σε ψυχιατρικές μονάδες της χώρας, σε σχέση με τα ζητήματα που έθεσαν οι λήπτες και,

γ) ο τρίτος, αφορά τις προτάσεις (και εκκρεμείς διαβουλεύσεις) της Ομάδας Εργασίας για τα ανωτέρω ζητήματα στο σχΝ.

Η παρουσίαση:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου