Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ο παραλογισμός των μηχανισμών της εξουσίαςΤο περιστατικό της μεταφοράς (στην κυριολεξία μεταγωγή) από το Τμήμα Μεταγωγών αδικοπραγούντων ψυχικά ασθενών ατόμων (άρθρα 69-70Α ΠΚ) από το ΨΝΑ «Δαφνί» στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την εκδίκαση υπόθεσης του ασθενούς, λ.χ. για την άρση ή αντικατάσταση του θεραπευτικού μέτρου (άρθρο 70 ΠΚ), έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα του ν. 4509/2017 και μας γυρίζει πίσω σε πρακτικές παρωχημένων αντιλήψεων, που αντιμετώπιζαν τη θεραπευτική φύλαξη μόνο υπό το πρίσμα της ασφάλειας.
Σε κάθε περίπτωση, η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών είναι αναρμόδια να επιληφθεί της “μεταγωγής” του ασθενούς, διότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2776/1999 (Σωφρονιστικός Κώδικας)[1], η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών "παραγγέλλει τις μεταγωγές κρατουμένων", ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 4509/2017, οι θεραπευόμενοι στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, στις οποίες δύνανται να εκτελούνται τα μέτρα θεραπείας κατά το άρθρο 69 ΠΚ, δεν θεωρούνται κρατούμενοι.
Επιπλέον, στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4509/2017 προβλέπεται ότι, για τις περιπτώσεις των θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από τον νόμο, αντιμετωπίζονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, εφόσον αυτή δεν προσκρούει στους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς σκοπούς.
Είναι αδιανόητο και προσκρούει στους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς σκοπούς, ψυχικά ασθενής που απαλλάχθηκε από την ποινή (άρθρου 69 ΠΚ) και εκτελεί θεραπευτικό μέτρο σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, ιδίως, λ.χ. σε ξενώνα -ζει δηλαδή στην κοινότητα- την ημέρα της συζήτησης της υπόθεσής του στο Δικαστήριο να πρέπει να μεταφερθεί (κυριολεκτικά μεταχθεί) από το Τμήμα Μεταγωγών.
Τέλος, προσπερνάμε χωρίς σχολιασμό την απογοητευτική τοποθέτηση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας επί του εν λόγω ζητήματος, όπως αυτή διατυπώνεται στην από 26/06/2020 ανακοίνωσή της.


[1] βλ. άρθρο 9 παρ. 2, ν. 2776/1999: «2. Η Κ.Ε.Μ. (σημ. Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών) παραγγέλλει τις μεταγωγές κρατουμένων και ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με αυτές, εκτός από τις μεταγωγές που γίνονται προς διευκόλυνση του έργου της ανάκρισης ή προκειμένου να εμφανιστεί ο μεταγόμενος σε δικαστήριο ή σε δημόσια αρχή.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου