Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Ποινική δίωξη σε ψυχίατρο επιστημονική διευθύντρια ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής για το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης ασθενούς για μακρό χρονικό διάστημα

Ο Εισαγγελέας Εφετών* με την υπ’ αριθμ. 82/2020 Διάταξή του δικαιώνει πρόσωπο με ψυχιατρική εμπειρία, το οποίο στερήθηκε παράνομα την ελευθερία του κατακρατούμενο επί τριάμισι συνεχόμενα έτη σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, υποτίθεται, ως ακούσια νοσηλευόμενο, παραγγέλλοντας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών να κινήσει ποινική δίωξη σε βάρος της ψυχιάτρου - επιστημονικής διευθύντριας ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής για το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης (άρθρο 325 ΠΚ) επί μακρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τις 7-08-2015 έως τις  20-11-2018, καθώς και του αδελφού της ασθενούς για το έγκλημα της ηθικής αυτουργίας στην πράξη της παράνομης κατακράτησης για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα.

Προηγουμένως, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κρίνοντας το ίδιο ακριβώς αποδεικτικό υλικό, απέρριψε την αναφορά - έγκληση της ασθενούς.

Στη Διάταξη, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ο Εισαγγελέας Εφετών καταδεικνύει τον τρόπο και τις μεθοδεύσεις που ακολουθήθηκαν, ώστε να επιτευχθεί και διατηρηθεί επί τριάμισι συναπτά έτη η "ακούσια νοσηλεία" της ασθενούς στην ιδιωτική ψυχιατρική κλινική. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στην καθοριστική παρέμβαση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές να της χορηγηθεί "εξιτήριο", όταν το έγγραφο, το οποίο απευθυνόταν στην εν λόγω ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, το κοινοποίησε και στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σημειώνεται, ακόμη, η αυθαίρετη και παράνομη τροποποίηση, εκ μέρους της ψυχιάτρου της ιδιωτικής κλινικής, της αρχικής -κατά τη νοσηλεία της στο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»- διάγνωσης της ασθενούς που ήταν: αποκρυπτική συμπεριφορά, παραποίηση μνημονικού περιεχομένου και μνημονικά κενά, και έγινε: «παρανοϊκή σχιζοφρένεια». 

Αναφέρονται και άλλα πολλά, αποτρόπαια και απάνθρωπα ...

*******************************************************************

 

ΔΙΑΤΑΞΗ  82/2020

Ο Εισαγγελέας Εφετών ....…

Λάβαμε υπόψη την από 14-9-2020 προσφυγή της  …………  ……………..  του  ……., κατοίκου Αθηνών, οδός ………………..  αρ. …. -…., κατά της με αριθμό ΕΓ8- 19/37/26/30-5-2020 Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών …………., με την οποία απορρίφθηκε η από 12-2-2029 αναφορά της, επέχουσα θέση εγκλήσεως, σε βάρος των 1) ………………. …………………. του ……………………, κατοίκου ………., ψυχιάτρου και επιστημονικής διευθύντριας της ιδιωτικής κλινικής «………………………………………. …..», με έδρα το ….. ……………….. - …………….. και 2) του …………….. ………….. του ...................., που κατοικεί στο ………… …………….., στην οποία (έγκληση) συσχετίστηκε λόγω συνάφειας και το προγενέστερο - για το οποίο διενεργείτο ήδη προκαταρκτική εξέταση - από 16-11 -2018 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας , για τις πράξεις της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.) και της παράνομης κατακράτησης (άρθρο 325 Π.Κ.), που φέρονται ότι τελέστηκαν στ.. ……………. κατά το χρονικό διάστημα από 7-8-2015 έως 20-11-2018 και εκθέτουμε τα εξής:

Η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε …

Συνακόλουθα, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες δικονομικές προϋποθέσεις, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τη διάταξη του άρθρου 325 του παλαιού ...


Η άνω προσφεύγουσα, ……… ………, με την ανωτέρω αναφορά της που επέχει θέση εγκλήσεως, ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 1) της ……………. …………………, ψυχιάτρου και επιστημονικής διευθύντριας της ιδιωτικής κλινικής «………………………………» και 2) του αδελφού της, ……………. ………………… του ……………, για τα εγκλήματα της παράνομης βίας και της παράνομης κατακράτησης πού, σύμφωνα με την άνω έγκλησή της τελέστηκαν εις βάρος της στ.. ……………., κατά το χρονικό διάστημα από 7-8-2015 έως 20-11-2018 .

Η έγκληση δε αυτή απορρίφθηκε εν όλω, με την υπ’αριθ. ΕΓ8-19/37/26/30-5-2020 Διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών ..................., σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 3 του Κ.Π.Δ..

Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας
, που συγκεντρώθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση, αξιολογούμενο κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρθρο 177 παρ. του Κ.Π.Δ.) και ειδικότερα από  τα έγγραφα , τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, σε συνδυασμό και με τις ανωμοτί καταθέσεις – έγγραφες εξηγήσεις των εγκαλουμένων, προέκυψαν τα εξής:

Η προσφεύγουσα, ………….. ………….  του ………….., είναι συνταξιούχος Ιατρός και εργάστηκε επί 31 έτη αρχικώς στο ΙΚΑ …………….. και μετέπειτα στο ΙΚΑ …………... Όλα αυτά τα χρόνια διέμενε στην Αθήνα, αρχικώς σε μισθωμένη οικία και μετέπειτα σε ιδιόκτητη οικία πού απέκτησε από την εργασία της. Επίσης είναι κάτοχος αξιόλογης ακίνητης περιουσίας αποτελούμενης από τρία (3) διαμερίσματα στην Αθήνα ως και αγροτικών εκτάσεων τεσσάρων και πλέον στρεμμάτων στο ……. ………. Την 25/7/2015 ευρισκόμενη σε κακή ψυχολογική κατάσταση εξαιτίας του θανάτου της μητέρας της και αφού είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με τον εξαδελφό της …………… ………… , κατόπιν Εισαγγελικής εντολής εισήχθη στο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» για 48ωρη κλινική παρακολούθηση. Εκεί διεγνώσθη με αποκρυπτική συμπεριφορά, παραποίηση μνημονικού περιεχομένου και μνημονικά κενά και συνεστήθη από τους αρμόδιους γιατρούς η παρακολούθησή της για ψυχολογική υποστήριξη και φαρμακευτική αγωγή. Πριν ακόμη αποφασισθεί από το Μον. Πρωτ Αθηνών, ο ακούσιος εγκλεισμός της, δεδομένου ότι η από 28/7/2015 Αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών είχε προσδιορισθεί για συζήτηση την 5/10/2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο αδελφός της …………. …………, 2 των εγκαλουμένων, την 7/8/2015 μεθόδευσε την ακούσια μεταφορά της από το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» στην ιδιωτική κλινική «……………….» στο …………….. ……….. - …………….. οπού παρέμεινε έκτοτε και μέχρι την 20-11-2018, ακουσίως, έγκλειστη και απομονωμένη. Σημειωτέον, η ανωτέρω αίτηση του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που απευθύνετο στο Μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών για την ακούσια νοσηλεία της σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας και είχε προσδιοριστεί για συζήτηση την 5/10/2015 κηρύχθηκε απαράδεκτη με την υπ’ αριθμ. 1784/2017 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών, καθόσον ο Δικ. Επιμελητής της Εισαγγελίας Αθηνών στην από 28/9/2015 Βεβαίωσή του ανέφερε επί λέξει «δεν επέδωσα γιατί η ασθενής είχε φύγει», ενώ αυτή είχε μεταφερθεί και νοσηλευόταν ακουσίως στην ανωτέρω κλινική. Την 27-10-2015 ο αδελφός της, ………………… ……………., κατέθεσε την από21-10-2018 Αίτησή του προς το Μον. Πρωτ. Αθηνών διά του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος διεβίβασε την ως άνω Αίτηση με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1784225/27-10-2015 έγγραφό του, ο δε Δικαστής του Μον. Πρωτ. Αθηνών ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, με την υπ’ αριθμ. 100371/3417/3-11-2015 Πράξη του διέταξε την εισαγωγή της υπόθεσης στο Μον. Πρωτ. Αθηνών. Με την άνω αίτησή του ο αδελφός της, ………. ………….., ζητούσε να τεθεί αυτή σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης να διορισθεί ο ίδιος προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, να του ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου αυτής, πρότεινε δε ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου την σύζυγό του ………. ………………- ………………, τον υιό του ……….. …………… και τον εξάδελφό του …………… ………………, επί πλέον δε να διορισθεί με προσωρινή διαταγή του Δικαστή του Μον. Πρωτ. Αθηνών προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης μέχρι την συζήτηση της Αιτήσεως του πού είχε προσδιορισθεί για την 1042-2015 ορίστηκε δε ως ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής η 10-11-2015. Στην άνω κατατεθείσα αίτησή του ο αδελφός της προσφεύγουσας, προκειμένου εν αγνοία της, να επιτύχει τον διορισμό του με προσωρινή διαταγή ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, και ενώ γνώριζε ότι διέμενε στην ιδιωτική κλινική της ……… πού ο ίδιος την είχε μεταφέρει, ανέγραψε ως τόπο κατοικίας της την οδό ………………  .. στην οποία έγινε η σχετική κοινοποίηση της κλήσης, με αποτέλεσμα να μην λάβει η προσφεύγουσα γνώση και να μην εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστή κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής πού συζητήθηκε την 10-11-2015, πέτυχε δε έτσι τον διορισμό του ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη , μέχρι την συζήτηση της αιτήσεως πού είχε προσδιοριστεί για την 10-12-2015. Μάλιστα, κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής και προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία της, προσεκόμισε στον αρμόδιο Δικαστή τις από 17-8-2015 και από 7-11-2015 Ιατρικές Γνωματεύσεις της Ψυχίατρου της κλινικής ………….. ……………., 1ης των εγκαλουμένων, η οποία βεβαίωνε το ανέφικτο της εμφανίσεως της «λόγω σχιζοφρένειας».

Κατά την δικάσιμο της 10/12/2015 και αφού η προσφεύγουσα είχε πληροφορηθεί ότι θα συζητηθεί η αίτηση, ζήτησε, μέσω της επιστήθιας φίλης της …………. ………., την αναβολή της υπόθεσης προκειμένου να εξεύρει δικηγόρο να την εκπροσωπήσει. Έτσι η ανωτέρω υπόθεση ανεβλήθη για την δικάσιμο της 15/1/2016, ανεβλήθη εκ νέου για την δικάσιμο της 18/2/2016 και τέλος για την δικάσιμο της 18/3/2016. Σε καμία από τις ανωτέρω προσδιορισθείσες δικασίμους δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί η προσφεύγουσα και τούτο διότι οι κλήσεις πάντοτε παραλαμβάνονταν από την 1η εγκαλουμένη …………. ……………………, η οποία την παραμονή κάθε δικασίμου χορηγούσε Ιατρική Βεβαίωση στον 2° των εγκαλουμένων για να την προσκομίσει στο Δικαστήριο με την οποία βεβαίωνε το ανέφικτο της εμφανίσεώς της λόγω της νοσηλείας της και της κατάστασης της υγείας της, αναφέροντας ότι αυτή πάσχει από « παρανοειδή σχιζοφρένεια », η προσφεύγουσα δε , αφού επληροφορείτο την παραμονή της δικασίμου ότι επίκειτο η συζήτηση της υποθέσεώς της, πάσχιζε να ανεύρει δικηγόρο να την εκπροσωπήσει στις δίκες πού την αφορούσαν και να επιτύχει την αυτοπρόσωπη εμφάνισή της παρόλο πού εστερείτο παντελώς χρημάτων. Έτσι, με την υπ’ αριθ. 881/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο 205 των εγκαλουμένων, ………….. ………….., ορίστηκε προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης της προσφεύγουσας και διετάχθη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διαπιστωθεί α) Αν πάσχει αυτή από ψυχική η διανοητική διαταραχή και σε ποιο βαθμό και β) Αν εξαιτίας της νόσου αδυνατεί να επιμεληθεί του εαυτού της και της περιουσίας της. Αρχικώς ορίστηκε ως πραγματογνώμων η ψυχίατρος …….. …………… η οποία αντικατεστάθη κατόπιν αιτήσεώς της λόγω φόρτου εργασίας από τον Ψυχίατρο ………. ………………. Ο ανωτέρω διορισθείς δικαστικός πραγματογνώμων αφού επισκέφθηκε την προσφεύγουσα στην Ιδιωτική Κλινική «……………………» και αφού η 1η των εγκαλουμένων, ως ψυχίατρος της κλινικής του παρέδωσε τις από 17/8/2015 και 7/11/2015 Ιατρικές Γνωματεύσεις της στις οποίες ανέγραφε ότι η προσφεύγουσα πάσχει από «παρανοϊκή σχιζοφρένεια» συνέταξε την από 21/6Ζ2017 Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης με το ίδιο συμπέρασμα και κατέθεσε αυτή στην Γραμματεία του Μον. Πωτ. Αθηνών, στη συνέχεια δε, κατόπιν κλήσεως του 2ου των εγκαλουμένων, η συζήτηση προσδιορίστηκε για την 5/10/2017. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο αιτήθηκε η προσφεύγουσα μέσω του πληρεξουσίου της Δικηγόρου την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής της ώστε να εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστή, ο δε αδελφός της και αιτών την θέση αυτής σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης προσεκόμισε και πάλι στο Δικαστήριο βεβαίωση της ψυχιάτρου ……………….. …………… περί του ανέφικτου της εμφανίσεώς της λόγω της κατάστασης της υγείας της εμμένοντας στην εκδίκαση της υπόθεσης και την απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Κατόπιν των ανωτέρω η εκδίκαση της υπόθεσης ανεβλήθη για την 5/12/2017. Και πάλι στην δικάσιμο της 5/12/2017, ο διορισθείς προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης αδελφός της ,προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία της προσεκόμισε στον αρμόδιο Δικαστή την από 4/12/2017 Γνωμάτευση της ίδιας ως άνω Ψυχιάτρου η οποία βεβαίωνε και πάλι το ανέφικτο της παρουσίας της λόγω της πάθησής της. Κατόπιν υποβληθείσης ενστάσεως αναρμοδιότητας του Μον. ΤΙρωτ. Αθηνών το Δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 1163/2018 απόφασή του παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση ενώπιον του Μον. Πρωτ. ………... Με την από 21/5/2018 με ΓΑΚ. 437/2018 Κλήση του ο διορισθείς προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, 205 εγκαλούμενος και αφού προηγουμένως του είχε χορηγηθεί η από 11 -5-2018 Ιατρική Γνωμάτευση της ίδιας ως άνω ψυχιάτρου επανέφερε προς συζήτηση ενώπιον του Μον. Πρωτ. ……….. την αίτησή του για την θέση της αδελφής του σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την 21/6/2018. Για να αποτρέψει δε και πάλι τη εμφάνισή της την 21/6/2018 ενώπιον του Μον. Πρωτ. ……….. δεν δίστασε να αποστείλει την από 12/6/2018 «ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ» στην ….  με την επωνυμία «………………..» πού εκμεταλλεύεται την ιδιωτική κλινική «…………………» με την οποία δήλωνε ότι δεν επέτρεπε την οποιαδήποτε μετακίνηση της προσφεύγουσας για την εμφάνισή της ενώπιον του Μον. Πρωτ. ……….. και καλούσε τους υπευθύνους της κλινικής να μην επιτρέψουν την έξοδό της από αυτήν. Το ανωτέρω έγγραφο το έθεσε υπόψη της προσφεύγουσας η 1η των εγκαλουμένων, η οποία της έκανε γνωστό ότι επ’

ουδενί, ούτε με την συνοδεία της πληρεξούσιας δικηγόρου της θα της επέτρεπε την έξοδό από την κλινική ώστε να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Έτσι η ανωτέρω προσφεύγουσα, παρέμενε έγκλειστη και απομονωμένη στην άνω ιδιωτική συνεχώς από την 7-8-2015, αρχικώς μεν στο ψυχιατρικό τμήμα αυτής και μετέπειτα στο Γηροκομείο αυτής, αν και ήταν ηλικίας μόνο 64 ετών και παρά την εκπεφρασμένη βούλησή της, προς αμφοτέρους τους εγκαλουμένους, εφόσον ήταν αναγκαία η συνέχιση της θεραπείας της αυτή να συνεχιστεί σε Δημόσιο Θεραπευτήριο των Αθηνών. Η απάντηση που ελάμβανε, από μεν τον αδελφό της ήταν ότι δεν το επιτρέπει η ψυχίατρος, από δε την ψυχίατρο ότι δεν το επιτρέπει ο αδελφός της και η κατάσταση της υγείας της. Ταυτόχρονα της απαγορευόταν κάθε, τηλεφωνική επικοινωνία με τα φιλικά της πρόσωπα στην Αθήνα, και δεν της παραδίδονταν ποτέ οι επιστολές και τα βιβλία πού της έστελνε η φίλη της, συνταξιούχος συμβολαιογράφος ………… …………….. Έτσι αναγκαζόταν αυτή να δανείζεται από άλλους τροφίμους τα κινητά τους τηλέφωνα ώστε επικοινωνεί με τις φίλες της και την δικηγόρο της. Οσάκις δε αυτό γινόταν αντιληπτό από την προϊσταμένη του τμήματος και την ψυχίατρο η προσφεύγουσα γινόταν αποδέκτης έντονων επιπλήξεων οι οποίες την καταρράκωναν ψυχολογικά. Περαιτέρω, ο 2ος των εγκαλουμένων είχε την απόλυτη διαχείριση των χρημάτων της από την σύνταξη και τα ενοίκια πού εισέπραττε και βάσει της δικαστικής απόφασης πού τον διόρισε προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη είχε άμεση πρόσβαση στους αποταμιευτικούς τραπεζικούς της λογαριασμούς στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ αυτή στερείτο οποιουδήποτε χρηματικού ποσού για την αγορά οποιουδήποτε είδους από το κυλικείο της κλινικής. Την 21-6-2018, και ενώ η εκδίκαση της υποβληθείσας από τον αδελφό της Αίτηση εκκρεμούσε ενώπιον του Μον. Πρωτ. ………….., και κατόπιν αιτήματος της είχε αναβληθεί για την δικάσιμο της 18/9/2018, σε μια έσχατη προσπάθεια να εξέλθει από την ιδιωτική κλινική επικαλούμενη την κατά την άποψή της αυθαίρετη, ανακριβή και λανθασμένη διάγνωση της ψυχιάτρου της κλινικής ως πάσχουσας από παρανοειδή σχιζοφρένεια απευθύνθηκε στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ πού εδρεύει και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της τριετούς νοσηλείας της στην ιδιωτική κλινική. Η άνω Επιτροπή απέστειλε στην άνω ιδιωτική κλινική το υπ’αριθ. πρωτ. 126/28-6-2018 έγγραφο με το οποίο ζητούσε να ενημερωθεί «εγγράφως για το καθεστώς (εκούσια ή ακούσια), με το οποίο η ασθενής …... νοσηλεύεται στην άνω ιδιωτική ψυχιατρική κλινική από τις 7-8-2015 μέχρι σήμερα, καθώς και τα αποδεικτικά προς τούτο έγγραφα» . Σε απάντηση, του άνω ερωτήματος , η άνω ιδιωτική κλινική δια της δεύτερος των εγκαλουμένων, η οποία το συνέταξε και το υπέγραψε, απέστειλε προς την άνω Επιτροπή το από 9-7-2018 έγγραφο με το οποίο απαντούσε επί λέξει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ …. Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ

ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

Θέλω να σας ενημερώσω πως η παρατεταμένη νοσηλεία της ασθενούς οφείλεται

καθαρά σε ιατρικούς λόγους:

-Ανθεκτικότητα της ψυχικής διαταραχής στη φαρμακευτική αγωγή

-Έλλειψη εναισθησίας: δεν αποδέχεται την διαταραχή της και τη λήψη της

φαρμακευτικής αγωγής

-Ενεργός ψυχοπαθολογία με παρανοϊκό ιδεασμό -ιδέες δίωξης- ιδέες συσχέτισης

-Ο αδελφός της έχει υπογράψει για την νοσηλεία της καθώς έχει οριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (2015). Αναμένεται η έκδοση οριστικής απόφασης. Ο συγκεκριμένος δεν επιθυμεί την έξοδο της από την κλινική, λαμβάνοντας υπόψη την κλινική της εικόνα και την αρνητική της στάση απέναντι του.

-Υπάρχει και Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη από Πραγματογνώμονα που διορίστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

-Η ασθενής πριν την εισαγωγή της στην Ψυχιατρική Κλινική «…………………» νοσηλεύτηκε στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ με Εισαγγελική εντολή. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους εκεί θεράποντες ιατρούς, η ασθενής παραπέμφθηκε στην κλινική μας για

συνέχιση της νοσηλείας της.

Κατόπιν της όλης διαμορφωθείσας κατάστασης αναμένουμε δικές σας οδηγίες.

Με εκτίμηση,

Η Επιστημονική Διευθύντρια της Κλινικής κα …………….. ……………….

……………………….

«……………………………»

Ψυχιατρική Κλινική».

 

Από την ανωτέρω απαντητική επιστολή της επιστημονικής διευθύντριας , ψυχιάτρου ……………… ……………., η οποία επικαλείται υπογραφή του αδελφού της προσφεύγουσας, προκύπτει σαφώς ότι αυτός, αυτοβούλως ασκούσε καθήκοντα επιμέλειας χωρίς να του έχουν ανατεθεί αυτά με την υπ’ αριθμ. 881/2016, απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών αφού αυτό τον είχε ορίσει μόνο ως προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη, η δε εξουσία αυτού περιοριζόταν, σύμφωνα με το άρθρο 1672 Α.Κ. μόνο «σε κάθε ασφαλιστικό μέτρο απαραίτητο για να αποφευχθεί σοβαρός κίνδυνος για το πρόσωπο ή την περιουσία του συμπαραστατέου». Στη συνέχεια, την 17/9/2018 εκδικάστηκε ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ. ………….. και κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατόπιν κλήσεως του 2ου των εγκαλουμένων η από 30-10-2015 Αίτησή του, στην συζήτηση της οποίας απαγορεύτηκε από τους υπευθύνους της κλινικής να παρευρεθεί η προσφεύγουσα. Με την υπ’ αριθμ. 415/9-10-2018 απόφασή του το Μον/λές Πρωτ. ………. απέρριψε την ανωτέρω αίτηση για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης του 1ου των εγκαλουμένων, καθώς αυτός δεν περιλαμβάνετο στα μνημονευόμενα, στη ρύθμιση του άρθρου 1667 Α.Κ., πρόσωπα που δικαιούντο να αιτηθούν τη θέση της προσφεύγουσας σε δικαστική συμπαράσταση, η δε προσφεύγουσα συνέχιζε και μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, παρά την θέλησή της, να παραμένει έγκλειστη στην άνω ιδιωτική κλινική. Την 16/11/2018 η πληρεξούσια δικηγόρος της προσφεύγουσας απέστειλε με φαξ στη 1η των εγκαλουμένων αντίγραφο της εκδοθείσας απόφασης και της επεσήμανε τις συνέπειες από την συνεχιζόμενη και παρά την θέληση της προσφεύγουσας παραμονή της στην άνω κλινική. Αμέσως η ανωτέρω ψυχίατρος ενημέρωσε τον 2° των εγκαλουμένων, ο οποίος έσπευσε να παράσχει την από 16-11-2018 Ειδική Εξουσιοδότηση στην Δικηγόρο …………, …………… ………………, για να καταθέσει αίτηση προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ………… για την θέση της προσφεύγουσας σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Πράγματι , την 19-11-2018 κατετέθη από την πληρεξούσια δικηγόρο του 2ου στον Εισαγγελέα ………….. η Αίτηση αυτού, με την οποία της γνωστοποιούσε την ανάγκη να τεθεί η προσφεύγσυσα σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και ο οποίος (Εισαγγελέας) στη συνέχεια κατέθεσε την από 27-11-2018 αυτοτελή Αίτηση απευθυνόμενη ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ. ………., η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την 8/1/2019 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αιτήσεως. Με την άνω αίτηση του, ο 2ος των εγκαλουμένων ζητούσε και την έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία να διορίζεται αυτός ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, η συζήτηση προσδιορίστηκε για την 3-12-2018 και το αίτημά του απερρίφθη. Εν τω μεταξύ την 19-11-2018 η 1η των εγκαλουμένων παρέλαβε την από 16-11-2018 με αριθμ πρωτ 135 Επιστολή της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, η οποία αυτή τη φορά εκοινοποιείτο και στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών .........., βάσει της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία στη συνέχεια συσχετίστηκε στη δικογραφία που σχηματίστηκε βάσει της κρινομένης εγκλήσεως. Στην άνω επιστολή, η άνω Ειδική Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι δεν έλαβε απάντηση σχετικά με το καθεστώς (εκούσια ή ακούσια) με το οποίο νοσηλεύεται η προσφεύγουσα και ότι ούτε της απεστάλησαν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, επισήμανε ότι σε περίπτωση που η ασθενής παραμένει στην κλινική χωρίς τη θέλησή της και στερείται παρανόμως της ελευθερίας της ενδεχομένως στοιχειοθετούνται τα εγκλήματα της παράνομης κατακράτησης και της παράνομης βίας. Τότε η 1η των εγκαλουμένων, συνειδητοποιώντας πλέον ότι ο κλοιός στενεύει, αμέσως κάλεσε την προσφεύγουσα και της ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να φύγει αν το ήθελε, ακόμη και αυθημερόν από την κλινική, ζητώντας της ταυτοχρόνως να υπογράψει έγγραφα ώστε να είναι και αυτή «καλυμμένη». Η προσφεύγουσα φυσικά, μετά από 3 ½ έτη εγκλεισμού αμέσως υπέγραψε όποιο έγγραφο της παρουσιάστηκε και έλαβε εξιτήριο. Και μόνη αυτή η ενέργεια της 1ης των εγκαλουμένων, να δώσει εξιτήριο την επόμενη ημέρα από την οποία παρέλαβε την 2η επιστολή της Ειδικής Επιτροπής (η οποία φυσικά ανέγραφε ότι κοινοποιείται και προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών …………), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γνώριζε το παράνομο του μέχρι τότε εγκλεισμού της προσφεύγουσας. Και ενώ επί 3 χρόνια επέμενε ότι η προσφεύγουσα, πάσχουσα από παρανοϊκή σχιζοφρένεια, ήταν επικίνδυνο να εξέλθει της κλινικής ακόμη και για να παραστεί ενώπιον των δικαστηρίων που την καλούσαν, ξαφνικά της έδωσε εξιτήριο εντός μιας ημέρας προσπαθώντας την ύστατη στιγμή να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών της.

Με τα άνω δεδομένα, σαφώς προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι 1) η μεταφορά της προσφεύγουσας από το Σισμανόγλειο και παράδοσή της στην ιδιωτική ψυχιατρική κλινική «…………………» , στ..  …………., την 7-8-2015 , έγινε παρανόμως από τον 2° των εγκαλουμένων, χωρίς την θέληση της προσφεύγουσας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς την ακούσια νοσηλεία, αλλά ούτε και οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς την τροπή της ακούσιας νοσηλείας σε εκούσια, καθώς δεν πιστοποιήθηκε από δύο ψυχιάτρους η ικανότητα της ασθενούς να κρίνει για το συμφέρον της υγείας της, ώστε να μπορεί εγκύρως και νομίμως να υπογράψει για την τροπή της ακούσιας νοσηλείας της σε εκούσια και τη συνέχιση της νοσηλείας της σε ιδιωτικό ψυχιατρείο, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 94 παρ. 5 του Ν. 20171/1992, 2) ο εγκλεισμός και νοσηλεία της προσφεύγουσας επί 3 ½ χρόνια, εκ μέρους της 1ης των εγκαλουμένων, στην ιδιωτική ψυχιατρική κλινική «………………..» ήταν παράνομη, χωρίς δικαστική απόφαση περί ακούσιας νοσηλείας και χωρίς έγκυρη και νόμιμη υπογραφή της νοσηλευόμενης περί εκούσιας νοσηλείας της στην άνω κλινική, αφού αυτή προηγουμένως δεν είχε κριθεί ως ικανή για να κρίνει για το συμφέρον της υγείας της από δύο ψυχιάτρους, σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη, 3) ο 2ος των εγκαλουμένων, έχοντας προφανή σκοπό να διαχειρίζεται αυτός την περιουσία της προσφεύγουσας , με συνεχείς προτροπές, παραινέσεις και οικονομικό αντάλλαγμα τουλάχιστον ίσο με τα έξοδα της νοσηλείας, έπεισε την 1η των εγκαλουμένων, να νοσηλεύσει, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις την προσφεύγουσα στην άνω ιδιωτική κλινική, στερώντας της επί 3 ½ έτη την ελευθερία της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

1) Με δεδομένο το ότι, το έγκλημα της παράνομης βίας, για το οποίο προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι τέλεσε ο 205 των εγκαλουμένων , την 7-8-2015 , είναι, σε αντίθεση με το έγκλημα της παράνομης κατακράτησης, στιγμιαίο και έχει παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας από την τέλεσή του, ήδη από την 7-8-2020, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 3 του Π.Κ., δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του 2ου των εγκαλουμένων, περαιτέρω δε και όσον αφορά στην τέλεση του ιδίου ως άνω εγκλήματος εκ μέρους της 1ης των εγκαλουμένων κατά το χρονικό διάστημα από 7-8 2015 έως 20-11-2018, με δεδομένο ότι αυτό (το έγκλημα) χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εκτέλεσης του εγκλήματος παράνομης κατακράτησης, συρρέει φαινομενικά και απορροφάται από το τελευταίο (έγκλημα), σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσης αναφερόμενα και για τους λόγους αυτούς η υπό κρίση προσφυγή τυγχάνει απορριπτέα ως προς την πράξη της παράνομης βίας.

2) Με δεδομένο το ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, σαφώς προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέστηκε το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατακράτησης επί μακρό χρονικό διάστημα (εκ μέρους της 1ης των εγκαλουμένων, ………………… ………………) και το έγκλημα της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη κατακράτηση επί μακρό χρονικό διάστημα (εκ μέρους του 2ου των εγκαλουμένων, ……………. ………… (άρθρα 46 παρ. 1 α’, 325 εδ. β’ του παλαιού Π.Κ.), με χρόνο τέλεσης από 7-8-2015 έως 20-11-2018, συνακόλουθα, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών …………, εσφαλμένα απέρριψε την από 12-12-2019 αναφορά της ………….. …………. του …………. με την προσβαλλόμενη με αριθμό ΕΓ8-19/37/26/30-5-2020 διάταξή του, κατά το μέρος που αφορά στη διάπραξη εκ μέρους των ανωτέρω εγκαλουμένων των άνω εγκλημάτων της παράνομης κατακράτησης επί μακρό χρονικό διάστημα (η 1η) και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη κατακράτηση επί μακρό χρονικό διάστημα (ο 2ος).

Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, πρέπει η κρινόμενη προσφυγή να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά μέρος που αυτή αφορά στα εγκλήματα της παράνομης κατακράτησης επί μακρό χρονικό διάστημα και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή, να παραγγελθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας η κίνηση ποινικής δίωξης για τα εγκλήματα αυτά (άρθρα 46 παρ. 1 α’, 325 εδ. β’ του παλαιού Π.Κ.) και να διαταχθεί η επιστροφή του παράβολου ποσού 250 ευρώ στην προσφεύγουσα, που κατέθεσε αυτή υπέρ του δημοσίου.

ΓΙΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

1.   ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ, ως ουσιαστικά αβάσιμη, την από 14-9-2020 προσφυγή της ……………. …………… του ………………., κατοίκου Αθηνών, οδός ………….. αρ. …-…, κατά της με αριθμό ΕΓ8-19/37/26/30-5-2020 Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών …………., ΜΟΝΟΝ ως προς το σκέλος που αφορά στη διάπραξη του εγκλήματος της παράνομης βίας (άρθρο 330 του Π.Κ.),

2.    ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ, ως ουσιαστικά βάσιμη, την από 14-9-2020 προσφυγή της ……………. …………… του ………………., κατοίκου Αθηνών, οδός ………….. αρ. …-…, κατά της με αριθμό ΕΓ8-19/37/26/30-5-2020 Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ……, ως προς το σκέλος που αφορά στη διάπραξη των εγκλημάτων της παράνομης κατακράτησης επί μακρό χρονικό διάστημα και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη της παράνομης κατακράτησης επί μακρό χρονικό διάστημα (άρθρα 46 παρ. 1 α’, 325 εδ. β’ του παλαιού Π.Κ.),

3.   ΠΑΡΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών …………., να κινήσει ποινική δίωξη, κατά των εγκαλουμένων 1) ……………. …………… του ………………., κατοίκου ………….., ψυχιάτρου και επιστημονικής διευθύντριάς της ιδιωτικής κλινικής «…. ……………………………» , με έδρα τ.. …………….. - ………………. και 2) του ……………. …………… του ………………., που κατοικεί στο ……….. ………….. για τα εγκλήματα της παράνομης κατακράτησης επί μακρό χρονικό διάστημα (εις βάρος της 1ης) και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη της παράνομης κατακράτησης επί μακρό χρονικό διάστημα (εις βάρος του 2ου), πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν στ.. ……………., κατά το χρονικό διάστημα από 7-8-2015 έως 20-11-2018,

4.       ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την επιστροφή του παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στην προσφεύγουσα που αυτή κατέθεσε υπέρ του Δημοσίου και εκδόθηκε το με κωδικό 348880Π4950 Ϊ106 0007 ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 250 ευρώ και το αντίστοιχο αποδεικτικό πληρωμής αυτού στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

……………….., 22-10-2020

Ο Εισαγγελέας

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

 

Αντιεισαγγελέας Εφετών

 

_________________

* Για προφανείς λόγους δεν αναφέρονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε η αρμόδια κατά τόπο (περιφερειακή) Εισαγγελία.

**Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη Διάταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου