Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Η ιδιωτικοποίηση της Ψυχικής Υγείας

 Με αφορμή την πανδημία, και στο όνομα των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, η κυβέρνηση αναθέτει -σταδιακά και σταθερά- την πρωτοβάθμια φροντίδα των ψυχικά ασθενών στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές*, ενώ -ταυτόχρονα και μεθοδευμένα- αποδιοργανώνει τα ψυχιατρικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων.

Την υλοποίηση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανέλαβε -όπως εκ των υστέρων αποδεικνύεται- η πολιτικός κυρία Ράπτη, η οποία τον Αύγουστο του έτους 2020 ορίστηκε Υφυπουργός Υγείας του Υπουργείου Υγείας με αρμοδιότητες την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις. Μέσα σε σύντομο χρόνο από την ορκωμοσία της η Υφυπουργός Υγείας αποκάλυψε με πράξεις τον ρόλο της στο Υπουργείο Υγείας, κυρίως στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, στις 13-10-2020, μέσα σε λιγότερο από δυο μήνες θητείας, εξέδωσε υπουργική απόφαση με την οποία οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές αναλαμβάνουν τη “συνέχιση της ακούσιας νοσηλείας” ψυχικά ασθενών.

Ας δούμε όμως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις πολιτικές αποφάσεις με τις οποίες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, που μέχρι πρότινος παρείχε αποκλειστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, εκχωρήθηκαν στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, και τους κλινικάρχες να αναλαμβάνουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των πολιτικών ψυχικής υγείας:

1. Η συνέχιση της ακούσιας νοσηλείας στις ιδιωτικές κλινικές

Στις 13 Οκτωβρίου του έτους 2020 αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.65047/13-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4704/23-10-2020) Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας, με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές», με την οποία αποφασίζεται ότι, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα ψυχιατρικά τμήματα, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και να διασφαλιστεί η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, το δικαστήριο με την απόφαση της ακούσιας νοσηλείας δύναται να διατάξει, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, τη συνέχιση της ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική (για το ζήτημα της "συνέχισης της ακούσιας νοσηλείας" σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές έχουμε αναφερθεί εδώ).

2. Το Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο

Στις 24 Μαρτίου 2021 η Διοίκηση του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο, εκτός άλλων, αναφέρει ό,τι: «με σκοπό την αποσυμφόρηση των Κλινικών και με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διασποράς του SARS-CoV-2, το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί τη μεταφορά ασθενών που δεν έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό σε ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς».

3. Το Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Στις 12-04-2021 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Γ.Π.22554/12-04-2021 απόφαση του Γ. Γ. του Υπουργείου Υγείας με την οποία -και στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19- αποφασίστηκε η μεταφορά και συνέχιση της νοσηλείας ψυχιατρικών ασθενών από το Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» στην ιδιωτική κλινική «Θεραπευτήριο Σπινάρη Ν. Α.Ε.». Στην ίδια απόφαση σημειώνεται ότι, «Για όσους νοσηλεύονται με Εισαγγελική Εντολή η μεταφορά τους θα γίνει αφού τροποποιηθεί η υπάρχουσα εντολή ή εκδοθεί νέα. Στο νοσοκομείο μας δε θα νοσηλεύονται πλέον ψυχιατρικά περιστατικά μέχρι νεοτέρας… Ο χώρος που στεγάζεται το Ψυχιατρικό Τμήμα θα χρησιμοποιηθεί για τη νοσηλεία Covid-19 ασθενών … Επιπλέον, οι ψυχίατροι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου εφ’ όσον έχουν εκδοθεί από αυτά σχετικές παρακλήσεις για εξέταση ασθενών».

Ωστόσο, για μια ακόμη φορά φαίνεται πως ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη φροντίδα των ψυχικά ασθενών. Κι αυτό διότι, η ιδιωτική ψυχιατρική κλινική «Θεραπευτήριο Σπινάρη Ν. Α.Ε.», όπως πληροφορηθήκαμε, κατάγγειλε την -εν κρυπτώ και παραβύστω- σύμβαση που υπέγραψε με το Γ.Ν. Κοζάνης, και αποφάσισε την επιστροφή των ψυχικά ασθενών που φιλοξενούσε πίσω στο Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

4. Η Μόνιμη Επιτροπή Ψυχικής Υγείας

Στις 27 Απριλίου 2021 αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.26845/27-04-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας, με την οποία συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής για την ψυχική υγεία, που σκοπό έχει την παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδιασμού για την ψυχική υγεία στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Πέρα από το γεγονός ότι, στην πλειονότητά τους, τα μέλη της Επιτροπής είναι της απολύτου επιρροής της Υφυπουργού, ανάμεσα στα μέλη της εμφανίζεται, πρώτος – πρώτος, ο Πρόεδρος των ιδιοκτητών ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, ένας Αρχίατρος του ΥΠ.Ε.Θ.Α., ο Δ/ντής του Γραφείου της Υφυπουργού, ο γνωστός από τη θητεία του στο ΨΝΑ "Δαφνί" κος Παύλος Θεοδωράκης, ένας ψυχολόγος συνδικαλιστής κ.λ.π., ενώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής (αυτο)διορίστηκε η Υφυπουργός κυρία Ράπτη, η οποία και θα εισηγείται (!) στον εαυτό της τις αποφάσεις της Επιτροπής. Ενδιαφέρον έχει, επίσης, η αναφορά στη συμμετοχή της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας στην εν λόγω Μόνιμη Επιτροπή. Διότι, η πλέον αρμόδια σε ζητήματα ψυχικής υγείας Δ/νση του ΥΥ δεν θα συμμετέχει στην Επιτροπή συστηματικά, αλλά «ανάλογα με το εκάστοτε εξεταζόμενο ζήτημα».

Έπεται συνέχεια.

 

 ________________________

*Για περιστατικά καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται ψυχικά ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε ορισμένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ -για το ίδιο θέμα και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου